Σχολικά Βιβλία

Λύσεις των σχολικών βιβλίων για την Β’ και Γ’ Λυκείου Κατεύθυνσης. Οι λύσεις παρέχονται εντελώς δωρεάν προς όλους τους μαθητές των Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Γ. Λαούρης. 

Γ' Λυκείου Κατεύθυνσης

Β' Λυκείου Κατεύθυνσης