Για να εισάγετε τον τύπο της συνάρτησης που θέλετε να σχεδιάσετε, χρησημοποιείστε μονο το ενσωματωμένο πληκτρολόγιο και οχι το πληκτρολόγιο του κινητού ή του υπολογιστή σας.